شکسته شدن رکورد روزانه تولید 5 سال اخیر شرکت مگاموتور (تیرینگ Tiering قوای محرکه ایران)

به گزارش خبرخودرو ٬ شرکت مگاموتور با عبور از تولید ۲ هزار و ۲۳ دستگاه موتور در روز توانست رکورد روزانه تولید در سال 1401 و شش ماه اول سال 1402 را ش،ته و افتخار جدیدی را در تولید خانواده موتور ،ب کند.

محمدصفر شفیعی معاون برنامه ریزی مگاموتور با اعلام این خبر گفت: یکی از برنامه های بلندمدت مگاموتور استفاده بهینه از امکانات داخلی است که در این راستا با همکاری تمامی کارکنان در حوزه های مختلف موفق به ثبت این رکورد شدیم.

او افزود: عبور از رکورد تولید روزانه ۲ هزار و ۲۳ دستگاه در حالی صورت گرفت که این شرکت به ،وان اصلی ترین و بزرگ ترین تولید کننده قوای محرکه گروه سایپا در خط مقدم مق، با تحریم های ظالمانه بین المللی، با تکیه بر نیروی انس، توانمند خود موفق به پشت سر گذاشتن آنها شده و رکورد جدیدی در عرصه تولید موتور را در کارنامه خود ثبت کرد.

شفیعی در ادامه گفت: تولید پایدار و روند افزایش تولید در شرکت مگاموتور در سال “مهار تورم و رشد تولید” با حمایت های مدیرعامل و دیگر مدیران ارشد شرکت مگاموتور ادامه خواهد داشت.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/701293/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-tiering-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86