شکست برنامه های کنترل قیمت وزارت صمت در بازار| خودرو در روزهای پایانی سال گران تر شد

بررسی های نشان می دهد که خودروهای وارداتی، مونتاژ و تولید داخل طی روزهای باقی مانده از سال به دلیل ش،ت برنامه های خودرویی و، صمت برای کنترل نرخ، – تحلیل بازار خودرو 23 اسفند ماه 1402 ش،ت برنامه های کنترل قیمت و، صمت در بازار خودرو در روزهای پای، سال گران تر شد …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021200221298771968/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%26%23124%3B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88