شگردهای عجیب دلالی در بازار خودرودر این گزارش به شگرد دلالان خودرو در مراکز ،ید و فروش و پارکینگ های واسطه ای پرداخته ایم. همچنین به ترفندهای آنها برای ،ید و فروش خودروی صفر نیز اشاره کرده ایم که جزییات آن را در ادامه می خو،د. – به گزارش منیبان، ثبات نرخ ارز باعث شده تا بازارهای دیگر نیز از حالت سرمایه …
منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020621214905976832/%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88