شیب تند کاهش کیفیت خودروهای داخلی/ کاکایی: از آمارهایی که درباره افزایش کیفیت خودرو داده می شود، تعجب می کنم

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65860309/%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%2F-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87