صف خرید خودرو خلوت می شود؟ /چالش مادران برای خرید خودرو

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011200473843349504/%D8%B5%D9%81-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-%2F%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF