طراحی و ساخت خودرو برقی بومی تا 1404

معاون صنایع حمل و نقل و، صمت گفت: تولید خودرو برقی موضوع جدیدی نیست و از 10 سال گذشته بخشی از مطالعات مربوط به آن در معاونت علمی ریاست جمهور و بخشی در شرکت مپنا و شرکت ،ان خودرو انجام شده است. – وی در ادامه افزود: بر مبنای تجربه 10 ساله، برنامه سه مرحله ای برای طراحی و …
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020705682127175680/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7