طرح جمع آوری کودکان کار رها شد؟ | افزایش بیش از اندازه حضور

افزایش بیش از اندازه حضور کودکان کار بر سر چهارراه ها و مکان های عمومی و بی توجهی مسئولان ذیربط به این موضوع باعث هرج و مرج و بی نظمی در خیابان ها شده است.

– برخی از این کودکان با اصرار برای شستن شیشه خودرو ها در پشت چراغ قرمز و رفتار های بسیار بد و توهین آمیز برای شهروندان مزاحمت هایی ایجاد می کنند که متاسفانه شهرداری و نیروی انتظامی برای مق، با آن ها اقدامی نمی کنند.

گویا مسئول جمع آوری و ساماندهی کودکان کار سازمان بهزیستی است که انتظار می رود برای اجرای طرح جمع آوری کودکان کار از سطح خیابان ها اقدام کنند.

لطفا نکته ها، گلایه ها، پیشنهادها، اخبار، تصاویر و گزارش های خود از محل زندگی یا شغل تان را اینجا  برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی، به نام خودتان در سایت، رو،مه و شبکه های اجتماعی اطلاعات منتشر کنیم.

مطالبات شما در صورت امکان، پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020607549882056704/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D8%9F