طرح دانش‌بنیانی که موفق به تامین مالی جمعی ۱۰ میلیاردی شد

طرح «ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه آنالیز محصولات دارویی، غذایی و سم‌شناسی» مسابقه شکوفا در کمتر از ۶ روز موفق به تامین مالی جمعی ۱۰ میلیارد توم، شد.

به گزارش ایسنا، طرح «ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه آنالیز محصولات دارویی، غذایی و سم‌شناسی» یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان به ،وان برنده ،مت پانزدهم مسابقه تلویزیونی شکوفا توسط ۱۳۹ سرمایه‌گذار در مدت زمان ۵ روز و ۲۱ ساعت موفق به جذب سرمایه ۱۰ میلیارد توم، به روش تامین مالی جمعی شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، پانزدهمین ،مت از مسابقه بزرگ تلویزیونی شکوفا با رقابت سه شرکت دانش‌بنیان با طرح «ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه آنالیز محصولات دارویی و غذایی و سم‌شناسی»، «اتوماسیون گلخانه‌ای» و «دستیار هوشمند جراحی»، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ از شبکه یک سیما پخش شد.

شرکت دانش‌بنیان ارائه کننده طرح «ارائه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه آنالیز محصولات دارویی و غذایی و سم‌شناسی» با رأی داوران، از میان سه تیم شرکت‌کننده به ،وان تیم برگزیده انتخاب شد و این طرح جهت سرمایه‌گذاری عموم مردم روی سکوی تامین مالی جمعی آیفاند (ifund.ir) قرار گرفت. 

میزان سرمایه درخواستی این شرکت برای اجرای پروژه ۱۰ میلیارد تومان، مدت زمان سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه ۱۱ ماه و میزان سود پیش‌بینی‌شده ۴۲ درصد سالیانه (واریز سود به صورت سه ماهه) بود. 

به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، این طرح توسط ۱۳۹ سرمایه‌گذار در مدت زمان ۵ روز و ۲۱ ساعت موفق به جذب سرمایه درخواستی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به روش تأمین مالی جمعی شد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/715217/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF