طرح پیش فروش شاهین تیر 1402+جدول و شرایط | شرایط فروش اقساطی

– جی پ،، متقاضیان ثبت نام پیش فروش سایپا برای ،ید شاهین باید ابتدا حدود 200 میلیون تومان را به ،وان پیش پرداخت (اولین ،ط) بپردازند و مابقی مبلغ آذر یا اسفندماه طبق قیمت کارخانه سایپا در همان تاریخ مح،ه می شود و آ،ین ،ط متقاضیان پرداخت خواهد شد تا بتوانند خودروی ثبت نامی خود را تحویل بگیرند.

متقاضـیان می توانند با مراجعــه بــه سایت ثبت نام سایپا بــه ادرس saipa.

com و ثبــت اطلاعــات شخصـی و دریافــت کــد کــاربری، نســبت بــه واریــز وجــه و تکمیل مراحل پیش فروش سایپا تیر 1402 اقــدام کنند.

شرایط فروش ا،اطی شاهین به قیمت کارخانه در تیر 1402 اعلام شد.

ثبت نام شاهین از 26 تیرماه آغاز شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020411947815825408/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-1402%2B%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7

iranecar.

درحال حاضر قیمت کارخانه شاهین 1402 حوالی 425 میلیون تومان است.

مهلت واریز وجه سایپا تا 29 تیرماه اعلام شده است.