طوفان شن در مشهد حادثه ساز شد/ 4 نفر مصدوم شدند

طوفان شن و کاهش دید رانندگان در مسیر تربت حیدریه به مشهد منجر به برخورد زنجیره ای 10 دستگاه خودرو شد. – به گزارش گروه اجتماعی وی اضافه کرد: در این حادثه به دلیل وقوع طوفان در مسیر پیچ ،ردانه در 40 کیلومتری مشهد هشت دستگاه خودرو سورای که 2 دستگاه از این تعداد وانت بود، با …
منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021000405580636160/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%2F-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF