عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها
از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی
در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند
.

به گزارش ایسنا، پارلمان عراق
با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر ،ت را جرم
تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به 
۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به
تصویب رساند
.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب
این قانون ابراز نارضایتی و نگر، شدید کرد
.

«متیو
می،» سخنگوی و، خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ای،» اظهار کرد: به
شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم،
این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق
در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد
.

در مقابل «محسن المندلاوی»
رئیس پارلمان عراق شنبه در بی،ه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی
ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش
در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد ، است که کشورهای جهان را در بر
گرفته است
.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار
کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم
کرده و نقص موجود در قو،ن عراق در این حوزه را برطرف کرد
.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی
در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد
.

پیشنویس این قانون در ابتدا
شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده
آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد
.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود
را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی
انسان‌ها» است
.

در مقابل «رائد المالکی»
نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا
با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ
طرفی را نمی‌پذیریم
.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه
در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق
ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است
.

همچنین بر اساس این قانون،
تغییر ،ت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که
بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک
تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود
.

همچنین مجازات مشابهی برای هر
مردی که عمدا رفتارهای ،نه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/719716/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF