عرضه شاهین و ساینا به متقاضیان جدید در سامانه یکپارچه

شرکت خودروسازی سایپا برای متقاضیان جدید، اقدام به عرضه دو خودروی شاهین و ساینا در سامانه یکپارچه خودروهای داخلی می کند. – به گزارش قدس آنلاین براساس اطلاعیه طرح فروش محصولات در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی و با توجه به برنامه تولید خودروسازی سایپا، با هدف تسهیل …
منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021070257867872256/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87