عضو کمیسیون عمران مجلس: قیمت های تعیین شده خودرو به صلاح مردم نیست

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020134966622947328/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%3A-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87