علت ناترازی بنزین چیست؟

ناترازی بنزین در کشور دلایل متعددی دارد که کارشناسان امر مهمترین دلیل آن را خودروهای فرسوده ،وان می کنند، خودروهایی که علاوه بر آلودگی هوا بر اقتصاد کشور هم لطمه می زند زیرا احتراق نا من، منجر به مصرف این خودروها می شود که این افزایش مصرف منجر به واردات بنزین هم شده است.
منبع خبر: اقتصاد آزاد
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030305020611416064/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F