علی‌اف مجلس ملی آذربایجان را منحل کرد

بر اساس اعلام نهاد ریاست جمهوری کشور جمهوری آذربایجان، الهام علی‌اف حکم به انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخاباتی زودهنگام داده است.

به گزارش ایسنا، وبسایت دفتر ریاست جمهوری کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرد «الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهور این کشور با صدور حکمی اقدام به منحل ،  مجلس ملی و صدور فراخوان برای برگزاری انتخابات زودهنگامی برای اول سپتامبر آینده کرده است.

در متن حکم الهام علی‌اف که این وبسایت امروز (جمعه) منتشر کرد نوشته شده است: «من با استناد به بخش اول بند ۹۸.۱ و پاراگراف ۱ بند ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری آذربایجان حکم به انحلال مجلس ملی جمهوری آذربایجان در ششمین جلسه عمومی آن و سازماندهی انتخابات زودهنگام مجلس ملی جمهوری آذربایجان در اول سپتامبر ۲۰۲۴ می‌دهم

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص این تصمیم منتشر نشده است.

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723588/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF