عکس/ سدان لوکس ب ام وi7 برقی؛ ظاهر فضایی و قیمت نجومی!

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65600242/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%2F-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8-%D8%A7%D9%85-%D9%88i7-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%9B-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88