فاژ درمانی؛ جایگزینی برای مصرف آنتی بیوتیک

انجمن علمی بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،اسان رضوی، نشست «فاژ درم،؛جایگزینی برای مصرف آنتی بیوتیک» را برگزار می کند.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این دوره ۲۷ مهر ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶، با ارائه ریان اسدی،  آیدا ماجر، و نرگس ذوالفقاری _ دانشجویان زیست‌شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، در آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی مشهد برگزار می‌شود.

یکی از راه‌های جایگزین برای آنتی بیوتیک‌ها، استفاده از دشمن طبیعی باکتری‌ها ی،ی باکتریوفاژها است؛ باکتریوفاژها ویروس‌هایی هستند که باکتری‌ها را آلوده می کنند. تعداد آنها ۱۰ تا ۱ برابر باکتری‌ها است و فراوان ترین موجودات روی کره زمین محسوب می‌شوند. باکتریوفاژها که به نام فاژها نیز شناخته می‌شوند، با آلوده ، باکتری‌ها، ت،یر و ،یدن میزبان خود، زنده می‌مانند و باکتری را از بین می‌برد.

اصول اساسی استفاده از فاژ درم، به ،وان یک روش ممکن برای درمان و پیشگیری از عفونت باکتریایی، استفاده از باکتریوفاژها برای از بین بردن سلول های باکتریایی درگیر در عفونت است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام به شناسه Sara_Hnrmnd@ مراجعه کنند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/702637/%D9%81%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9