فرانسه: صف طولانی خودروها جلوی پمپ بنزین ها | در حالی که کارگران


کلید واژه ها: پمپ بنزین ها – پمپ بنزین – خودروها – افزایش دستمزد – طول، – فرانسه – بنزین – پالایشگاه – کارگران – اعتصاب – دستمزد – ناموفق – افزایش – توافق – ادامه – پاریس – سایر – مورد


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65306012/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%3A-%D8%B5%D9%81-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7در حالی که کارگران پالایشگاه پس از توافق ناموفق در مورد افزایش دستمزد به اعتصاب خود ادامه می دهند، صف های طول، خودروها در خارج از پمپ بنزین ها در پاریس و سایر شهرهای فرانسه انباشته می شوند.