فرانسه: صف طولانی خودروها جلوی پمپ بنزین ها | در حالی که کارگران

در حالی که کارگران پالایشگاه پس از توافق ناموفق در مورد افزایش دستمزد به اعتصاب خود ادامه می دهند، صف های طول، خودروها در خارج از پمپ بنزین ها در پاریس و سایر شهرهای فرانسه انباشته می شوند.


کلید واژه ها: پمپ بنزین ها – پمپ بنزین – خودروها – افزایش دستمزد – طول، – فرانسه – بنزین – پالایشگاه – کارگران – اعتصاب – دستمزد – ناموفق – افزایش – توافق – ادامه – پاریس – سایر – مورد


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65306012/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%3A-%D8%B5%D9%81-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7