فرمانداری تهران برترین در برگزاری انتخابات کشور

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: با توجه به جمع بندی هایی که از حوزه های انتخابیه کشور داشتیم، حوزه انتخابیه تهران جز برترین ها ارزیابی شده است.

به گزارش ایسنا، سید محمدتقی شاهچراغی در بازدید از اتاق م،تورینگ ستاد انتخابات شهرستان تهران که با همراهی علیرضا فخاری استاندار تهران و مسئولین هیات نظارت استان صورت پذیرفت، با اشاره به اقدامات خوبی که در انتخابات ۱۱اسفندماه رقم خورد، گفت: با توجه به جمع بندی های صورت گرفته در و، کشور، حوزه انتخابیه تهران جز برترین ها در امر برگزاری انتخابات در کشور ارزیابی شد.

وی در ادامه تاکید کرد: انتظارات لازم برای برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه به درستی صورت گرفته و ۴راهبرد مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز همچون انتخابات ۱۱اسفندماه اجرایی شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: با اجرایی شدن امور مربوط به انتخابات و همچنین‌ کارهای خلاقانه بویژه در این حوزه انتخابیه تهران به نظر می رسد از این مسیر به خوبی عبور کردیم، لذا اجرای انتخابات مک،زه نیز در راستای آسان سازی در رای گیری انجام شده است.

وی ادامه داد: خاصیت ملت ایران حضور به موقع در مسائل و کلیات مربوط به کشور است. در این مرحله هم انشاالله شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق ها خواهیم بود، مردم اختیار با خودشان است و وظیفه ما فراهم ، ظرفیت ها و بسترها برای حضور پرشور است‌.

شاهچراغی با اشاره به مک،زه بودن انتخابات در تهران، این امر را تصمیمی شجاعانه و با درایت از فرمانداری تهران بیان کرد که مورد پذیرش و، کشور و شورای محترم نگهبان قرار گرفت و جای تشکر دارد.

معاون سیاسی و، کشور خاطر نشان کرد: در این مرحله کل فرآیند انتخابات بصورت تمام الکترونیک اجرا می شود، البته در گذشته نیز مرحله احراز هویت الکترونیکی بود و فقط تعرفه ها بصورت کاغذی ثبت می شد. در این دوره انتخابات حوزه تهران برای اولین بار از دستگاه اخذ رای الکترونیکی استفاده می شود و به طور میانگین برای هر شعبه اخذ رای ۴صندوق پیش بینی شده که ت،یم بندی آن با توجه به اقتضاعات در نظر گرفته شده، با ستاد انتخابات فرمانداری تهران انجام می شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/720559/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1