فروش روزانه طرح ترافیک تا پایان هفته ممنوع شد

دبیر کارگروه مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران از توقف فروش روزانه طرح ترافیک تا چهارشنبه (15 آذرماه) در تهران خبر داد. – علیرضا مزین، درباره مصوبات سومین کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا گفت: مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران از فردا تا چهارشنبه (12تا 15 …
منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020904097996654592/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF