فروش فوری محصولات زامیاد با تحویل 30 روزه

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65364271/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87