فروش فوق العاده 2 محصول سایپا از امروز/ سایپا مجوز افزایش قیمت چند محصول خود را دریافت کرد

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65956108/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%2F-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4