فروش چارتری پروازها در ایام اربعین ممنوع شد

با مصوبه ستاد اربعین و، راه خودروهای شخصی ایر، می توانند در ایام اربعین به خاک عراق وارد شوند.همچنین فروش چارتری پروازها در ایام اربعین ممنوع شد.به گزارش تسنیم، ستاد اربعین و، راه و شهرسازی با توجه به پیش بینی ها در خصوص افزایش تعداد زائرین اربعین حسینی، برنامه …
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030309903493056512/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF