فقط با 600 میلیون صاحب این خودرو شوید / برلیانس سوار ها عجله کنید !

منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203215862714368/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7