فنر قیمت خودرو از دست همه در رفت/جدول

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020119602751619072/%D9%81%D9%86%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%2F%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84