فوری / فقط با 400 میلیون این شاسی بلند اتوماتیک را بخرید!

به گزارش ساناپرس، فقط با 400 میلیون این شاسی بلند اتوماتیک را ب،ید! قیمت لیفان در بازار افت 40 میلیون توم، داشته است مدل X70 لیفان با این ریزش به 1 میلیارد و 170 میلیون تومان رسیده قیمت خودروی لیفان X50 اتوماتیک مدل 95 کارکرده در بازار 400 میلیون تومان است لیفان X60 کارکرده مدل. …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020801590318802944/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%21