قابلیت جدید گوگل مپ از تولید 1.2 میلیون تن دی اکسید کربن جلوگیری کرده است

منبع خبر: صد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020514124349884416/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF