قتل هولناک مرد میانسال به دلیل ناموسی در منزل/ به مادرم نظر سوء داشت

مرد میانسال که برای فروش خودرو به منزل پسر جو، رفت آنجا به قتل رسید. مرد میانسال که برای فروش خودرو به منزل پسر جو، رفت آنجا به قتل رسید. – مرد میانسال که برای فروش خودرو به منزل پسر جو، رفت آنجا به قتل رسید. به گزارش عرشه آنلاین ؛ پسر جوان که مدعی است مرد راننده را …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020901551241385984/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%2F-%D8%A8%D9%87