قرارداد مشارکت رسمی ایران در اکسپو ۲۰۲۵ اوزاکا، کانسای- ژاپن منعقد شد

به گزارش صنعت نیوز، قرارداد مشارکت رسمی ایران در ا،پو ۲۰۲۵میلادی اوزاکا، کانسای- ژاپن منعقد شد که موضوع آن طراحی جامعه آینده برای زندگی بشر خواهد بود.

به نقل از شرکت نمایشگاههای بین المللی، اج، تابستانه مشارکت کنندگان بین المللی ا،پو ۲۰۲۵ میلادی اوزاکا، کانسای-ژاپن با مشارکت قریب ۶۰۰ نفر از نمایندگان حدود ۱۶۰ کشور و سازمان بین المللی از پنجم تیرماه ۱۴۰۳ کار خود را در شهر نارای ژاپن آغاز کرده است

در این اج، هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست علائی طباطبائی ، کمیسرژنرال(سفیر ج.ا.ایران) حضور دارند

گفتنی است قرارداد مشارکت رسمی کشورمان در ا،پو ۲۰۲۵ اوزاکا- ژاپن منعقد شد. این قرارداد فی‌مابین مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران و نماینده عالی کشورمان در ا،پو ژاپن و دبیرکل انجمن ا،پوی۲۰۲۵ میلادی ژاپن، همچنین کمیسر ژنرال ا،پوی ۲۰۲۵ میلادی به امضاء رسید.

بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، این رویداد جه، از ۲۴ فروردین ماه لغایت ۲۱ مهرماه سال ۱۴۰۴ با موضوع طراحی جامعه آینده برای زندگی بشر برگزار خواهد شد.

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723678/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF