قربانی کلاهبرداری به کلاهبردار حرفه ای تبدیل شد

دو برادر که برای کلاهبرداری و سرقت مجبور شدند سراغ چهار جاعل مختلف بروند، سرانجام در تله پلیس افتادند و دستگیر شدند. مهندس جو، پس از تماس با پلیس. – مهندس جو، پس از تماس با پلیس از سرقت خودرواش خبر داد و گفت: چند وقت قبل برای فروش خودرو سراتویی که داشتم در یکی از …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021122517021831168/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF