قرمزپوشی ادامه دار بورسوحشت آفرین شد

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020205433577590784/%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF