قیمت تیبا امروز 22 مرداد 1402 / خودرو تیبا 10 میلیون ارزان شد

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020521171930671104/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF