قیمت جدید دیگنیتی در بازار/ جدول

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020211083090929664/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84