قیمت خودروهای داخلی و خارجی در روز 29 فروردین 1402 | تغییرات قیمت در دنا پلاس، 207 و پژو پارس

منبع خبر: خبر ملت
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020101408884457472/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%26%23124%3B-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA