قیمت خودروهای دنده اتومات ایران خودرو در سرازیری افتاد!در بازار خودروهای ایر، قیمت سمند کاهش 5 میلیونی داشت 207 اتوماتیک نیز 5 میلیون تومان ارزان شد همچنین قیمت تارا و دنا پ، اتوماتیک ریزش 10 میلیون توم، را ثبت کرد در خودروهای سایپا نیز کوییک دنده ای 5 میلیون تومان ارزان شد. – قیمت روز انواع خودرو ایر، در بازار
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020640382407587840/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%21