قیمت خودروهای مونتاژی در جلسه امروز شورای رقابت تعیین شد/ اعلام نرخ ها توسط سازمان حمایت

منبع خبر: ،
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020234774498564096/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%2F