قیمت خودروهای چری در آبان 1401؛ قیمت آریزو 5، آریزو 6، تیگو 5 و تیگو 7 صفر در بازار + جدول

تیگو 7 پرو ا،لنت

مدل 1401

1.360.000.000منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65527651/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-1401%D8%9B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88-5%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88

تیگو 7 IE

مدل 1400

1.050.000.000


تیگو 7 IE

مدل 99

1.000.000.000


تیگو 7 ا،لنت

مدل 97

820.000.000


ویانا

مدل 88

110.000.000


تیگو 5 IE

مدل99

810.000.000


فونی، تیگو 8 پرو

مدل 1400

1.840.000.000


آریزو 5T IE

مدل 1400

790.000.000


آریزو 5T IE

مدل 1401

815.000.000


 تیگو 5 لاکچری

مدل 96

650.000.000


تیگو 5 لاکچری اسپرت

مدل 97

680.000.00


 آریزو 6 پرو

مدل 1401

1.080.000.000


آریزو 5T TE

مدل 1400

715.000.000


آریزو 5T TE

مدل 99

680.000.000


آریزو 6

تیگو 5 IL

مدل 98

720.000.000


مدل 1400

915.000.000


آریزو 6

مدل 99

865.000.000


 فونی، تیگو 7 پرو

مدل 1401

1.360.000.000


 آریزو 6 ا،لنت

مدل 1400

915.000.000


آریزو 6 ا،لنت

مدل 1401

980.000.000


تیگو 5 IE

مدل 1400

850.000.000


تیگو 5 IE

مدل 97

690.000.000


نوع خودرو

مدل خودرو

 قیمت خودرو


آریزو 5 اتوماتیک ا،لنت

 مدل 96

505.000.000


آریزو 5 اتوماتیک لاکچری

مدل 96

510.000.000


آریزو 5 دنده ای لاکچری

مدل 95

370.000.000


فونی، تیگو 8 پرو

مدل 1401

1.890.000.000


تیگو 5 ا،لنت

مدل 95

630.000.000