قیمت خودرو امروز 29 خرداد 1402؛ فنر بازار رها می شود؟

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020303325501986816/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-1402%D8%9B-%D9%81%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F