قیمت خودرو با قدرت خرید مردم تناسبی ندارد| انتقاد از روند کاهش کیفیت خودرو

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66378294/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%26%23124%3B-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2