قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه 17 تیرماه

در این گزارش قیمت برخی از خودرو های موجود در بازار آزاد یکشنبه 17 تیرماه را مشاهده می کنید – به گزارش امروز یکشنبه 17 تیرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آ،ین معاملات روز های گذشته به شرح زیر است: قیمت روز خودرو های داخلی در بازار آزاد
منبع خبر: پرسون
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030432085787564032/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87