قیمت خودرو سرسام آور شد /پژو 207 می تازد

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66094294/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%2F%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%AF