قیمت خودرو سقوط کردبررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از افت شدید قیمت خودروها نسبت به آ،ین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه، هشتم دی ماه) است؛ با این حال رکود کامل بر بازار حاکم است. – بررسی ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از افت شدید قیمت خودروها نسبت به آ،ین روز کاری هفته گذشته (پنجشنبه، …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66222168/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF