قیمت خودرو سمند سورن در بازار چقدر است؟

همچنین بر اساس مشاهدات مید، قیمت خودرو‌ های خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.

 قیمت سمند صفر سورن پ، بنزینی مدل ۱۴۰۰ به ۴۲۵ میلیون تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته  ۶۰میلیون گران شده است. 

قیمت بازار انواع خودرو سمند (آذر ۱۴۰۱)

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت کارخانه) ۱۵۸,۲۸۸,۰۰۰
LX EF۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ 
LX EF۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ 
LX EF۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت کارخانه) ۱۶۹,۳۳۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تا،ی صفر ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
LX EF۷ دوگانه سوز ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت کارخانه) ۱۶۰,۷۱۵,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
LX XU۷ ۱۳۹۹ | ایران خودرو صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سورن پ، بنزینی ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت کارخانه) ۲۶۱,۴۲۲,۰۰۰
سورن پ، بنزینی ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ 
سورن پ، بنزینی ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ 
سورن پ، دوگانه سوز ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر (قیمت کارخانه) ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66076374/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9Fبه گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آ،ین معاملات دیروز با تغیرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغیری نداشته اند .

قیمت سمند LX XU۷  مدل ۱۴۰۰ به ۳۶۵ میلیون تومان اعلام شده است که طی یک هفته گذشته ۳۰ میلیون گران شده است. قیمت جدید سمند LX EF۷ مدل ۱۴۰۰ به ۴۰۵میلیون تومان رسیده است که طی یک هفته ۲۵ میلیون گران شده است.