قیمت خودرو فرسوده اعلام شدرییس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، قیمت خودرو های فرسوده را اعلام کرد. – مشهدی شریف رییس انجمن اسقاط خودرو های فرسوده گفت: چند روز گذشته قیمت خودرو فرسوده به طور عجیبی افزایش یافت در صفحه مراکز فرسوده در حال حاضر بین 35 تا 42 و آن هم بسته به نوع و کیفیت خودرو است. مشهدی شریف گفت:
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020603266491412480/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF