قیمت خودرو نصف می شود | این ویدئو فاش می کند تغییرات شدید قیمت خودرو در راه استقیمت خودرو تحت تاثیر آزادسازی واردات خودرو به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. – در بازار امروز 7 شهریور 1402، نسبتاً باثبات گزارش می شود. اما با این وجود، یکی از خودروهای مونتاژی در یک اتفاق غیرمنتظره، حدود 50 میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. به گزارش تجارت نیوز، قیمت خودرو …
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020601287516839936/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%D9%85%DB%8C