قیمت خودرو های ایران خودرو امروز جمعه 29 مهر 1401 + جدولقیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز جمعه 29 مهر 1401 را در ج، زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرس، می شود. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65358315/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84