قیمت خودرو های ایران خودرو امروز شنبه 2 تیر 1403 + جدول

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودرو های ایران خودرو امروز شنبه 2 تیر 1403 را در ج، زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها به تومان بوده و روزانه بروزرس، می شود. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030463114120048640/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84