قیمت خودرو های برقی کاهش می یابد؟

یک راننده تا،ی فرسوده به اطلاعات گفت: هدف از واردات خودروهای الکتریکی و هیب،، کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا بوده است که برای استفاده بیشتر مردم از این وسیله نقلیه، کاهش قیمت این خودروهای وارداتی و تکمیل زیرساخت های استفاده از آنها در کشور ضروری است. آیا با وجود قیمت …
منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030331275125043200/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F