قیمت خودرو های داخلی و خارجی در بازار امروز 2 اسفند 1402 | قیمت ها افزایش یافت + جدول

قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی اعلام شد. – آگاهی از ویژگی ها و قیمت خودرو دو عامل مهمی است که می تواند در تصمیم گیری نهایی برای ،ید خودرو مؤثر باشد. از آنجاییکه افراد براساس بودجه ای که در اختیار دارند خودرو انتخاب می کنند قیمت روز خودرو نقش مهمی در تصمیم گیری نهایی آن ها دارد.
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021223150048851968/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF