قیمت خودرو های سایپا امروز جمعه 24 فروردین 1403 + جدول

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو های سایپا امروز جمعه 24 فروردین 1403 را در ج، زیر مشاهده نمایید. – قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو های سایپا امروز جمعه 24 فروردین 1403 را در ج، زیر مشاهده نمایید.
منبع خبر: زی سان
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030127591965204480/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84